divendres, 31 d’agost del 2018

4t Concurs Fotogràfic Aplec Vila d'Alguaire


BASES 4t CONCURS FOTOGRÀFIC Aplec Vila d’Alguaire.

1. Autor
Es podrà presentar qualsevol persona, sense restricció de cap tipus.


2. Temes

Aplec de la Sardana Vila d’Alguaire.

La Sardana, Dansa Nacional de Catalunya


3. Obres
Es presentaran un màxim de tres fotografies per autor i tema.
L'autor tindrà llibertat absoluta en la tècnica utilitzada.

L'orientació de la fotografia ha de ser vertical i s'ha d'ajustar proporcionalment a un full DINA-3
Les fotografies s'han de presentar en format digital a una resolució mínima de 10 MP.


4. Dades d'identificació
Si es lliura per correu o personalment: En un sobre tancat l'autor haurà d'aportar les següents dades: nom i cognoms, domicili, telèfon (preferentment mòbil), correu electrònic i títols de les fotografies presentades i tema al qual es presenten. De cada fotografia s’especificarà, a més del títol i el tema, l’any i el lloc de la presa.


Si es lliura per correu electrònic, les dades esmentades anteriorment s’inclouran al cos del correu. En l’assumpte s’especificarà 4t Concurs de Fotografia


L’arxiu digital de cada fotografia s’identificarà amb el títol de l’obra i el tema.


5. Admissió de les Obres
Les obres seran lliurades:

a) per correu postal a l’adreça: Amics de la Sardana d’Alguaire C/ Molí 34, 25125 Alguaire,

b) personalment, a algun membre de la junta

c) Per correu electrònic a l’adreça de correu amicsdelasardana@gmail.com

El termini d'admissió conclourà el 15 de juny de 2019.

6. Premi
L’obra guanyadora serà guardonada amb un premi de 100€ en material fotogràfic.

Les obres finalistes gaudiran d’un reconeixement per part de l’Associació i de la invitació al sopar de l’Aplec 2019.

7. Jurat
El Jurat estarà format per membres de l'Associació Amics de la Sardana d’Alguaire.

Fallaran la primera setmana de juliol de 2019, i comunicaran el resultat a tots els participants a través de la pàgina web oficial de l'Associació Amics de la Sardana (www.amicsdelasardana.blogspot.com) i la pàgina de Facebook
La decisió del Jurat serà inapel·lable.

8. Exposició
L’associació es reserva el dret d’exposar les fotografies dels participants a la web de l’Associació amicsdelasardana@blogspot.com

9. Garanties
En acceptar participar en el concurs, els fotògrafs:
- Garanteixen que són propietaris del treball que presenten.
- Garanteixen que no han renunciat a cap dret moral a les fotografies.
- Els autors premiats accepten que la seva obra pugui ser exposada amb fins culturals i educatius per part de l'Associació Amics de la Sardana d’Alguaire. Així mateix accepten que la seva obra pugui reproduir-se i / o llicenciar la reproducció, sense que això comporti cap pagament al fotògraf, amb fins de difusió de les activitats de l’associació en qualsevol mitjà d'àmbit mundial, inclosos catàlegs i internet.
- La propietat intel· lectual de les fotografies s'ha de mantenir en tot moment per l'autor i sempre que s'usi una imatge l'autoria de la mateixa serà atribuïda al fotògraf. Així mateix l'Associació Amics de la Sardana d’Alguaire pot reproduir qualsevol de les imatges presentades amb l'única finalitat de promoció de l'associació amb l'obligació de determinar l'autor d'aquesta obra.


10. Acceptació de les bases
El fet de participar implica l'acceptació plena del contingut d'aquestes Bases i, en el no previst en les mateixes, s'estarà al que dictamini el Jurat i l'organització.


Alguaire, setembre de 2018

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada